0904255215

1001 CÂU CHUYỆN BÊN LY NƯỚC

Ngày đăng: 22/12/2022

Mỗi ngày, người dân New Yorks thải ra môi trường cực kì nhiều những chiếc cốc giấy. Tòa nhà ArtPrize hợp tác với họa sĩ Gwyneth Leech đã có một buổi triển lãm nghệ thuật bằng 1001 chiếc cốc giấy tại chính những chiếc cửa kính trong khuôn viên tòa nhà vào tháng 9/2014.

Đây đều là 1001 chiếc cốc giấy đã qua sử dụng của người dân New York. 1001 chiếc cốc giấy - 1001 câu chuyện đằng sau được họa sĩ Gwyneth Leech tỉ mỉ vẽ từng chiếc.

Đến nay, đây vẫn là tác phẩm nằm trong top 10 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt hàng đầu thế giới!

TÁC PHẨM ĐỘC ĐÁO CỦA CHÚNG TÔI

Hình ảnh sản phẩm độc đáo của chúng tôi đã bán ra thị trường